Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie, tijd en inbreng van de patiënt nodig. Daarom komt u hiervoor beter op raadpleging.

Als arts mogen we enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

We voorzien tijdens de raadpleging voorschriften voor een voldoende lange periode. Voor de vernieuwing van medicatie is een opvolgconsultatie aan te raden.