Digitalisering trekt zich door in alle facetten van ons leven.
Zo ook in het eigen beheer/opvolging van uw medische dossier.

Er zijn meerdere kanalen via dewelke je je eigen medische dossier kan opvolgen, namelijk:

Helena platform (klik hier)

Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten. Op deze manier is het mogelijk om op een veilige manier te communiceren tussen zorgverleners en patiënt.
Via dit platform kan je rechtstreeks documenten van je huisarts ontvangen (vb. digitale voorschriften, medische attesten, laboresultaten, …) conform de privacywetgeving. Verder vind je hierop tevens je medische voorgeschiedenis, medicatie-schema en toegediende vaccinaties op terug.

Mijngezondheid platform (klik hier)

Hierop vindt u uw online gezondheidsportaal, ook wel ‘Personal Health Viewer’ genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Het bevat informatie over vaccinaties, medicatieschema, registratie orgaandonatie, geregistreerde wilsverklaringen, resultaten bevolkingsonderzoeken, …

CoZo platform (klik hier)

Het Collaboratief Zorgplatform is een digitaal samenwerkingsplatform tussen zorgverleners en zorginstellingen dat toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen.

Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en met zorg voor een maximale bescherming van de privacy van de patiënt.
Er bestaat ook een CoZo-app voor de smartphone, dewelke beschikbaar is via Google Play Store en de Apple App Store.

Vitalink (klik hier)

Dit is een systeem waarmee digitale gegevens over patiënten eenvoudig en veilig kunnen gedeeld worden. Het bevat informatie over vaccinaties, medicatie, bevolkingsonderzoeken en samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts.

Het is ontwikkeld door de Vlaamse overheid en wordt beheerd door zorgverleners en patiënten. Het werkt met strenge veiligheids- en privacy garanties.
Zorgverleners gebruiken Vitalink via hun eigen softwarepakketten, de patiënt kan zijn gegevens consulteren met de MyHealthViewer.