Medische wachtdiensten

U kan een beroep doen op de dokter van wacht iedere weekdag van 19h ‘s avonds tot 7h ‘s morgens. Deze wachtdienst wordt verzorgd door de huisartsen van Torhout.
Op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen een beroep doen op de huisarts van wacht in de Huisartsenwachtpost Houtland-Polder, Sint Rembertlaan 19, 8820 Torhout.
De wachtdienst kunt u bereiken via het centrale oproepnummer 1733. Hou uw postcode en identiteitskaart bij de hand.

Noodnummers

  • Vragen omtrent Corona: 0800 14 689
  • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.
  • Antigifcentrum: 070 245 245
  • Centrum ter preventie van zelfdoding: 1813
  • Kind in nood: 1712